13.พี่น้องกันแต่ไม่คุยกัน

พี่น้องกันแต่ไม่คุยกัน

ทำไมพี่น้องทุกคนของลูกจึงไม่ค่อยคุยกัน ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมหยอกล้อกันเหมือนพี่น้องครอบครัวอื่น จะคุยกันก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะพี่ชายกับน้องชายของลูกไม่ถูกกันเลย จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่ :
พี่น้องของลูกไม่ค่อยคุยกัน และไม่ค่อยสนิทสนมกัน เพราะกรรมในอดีตที่แต่ละคนทำทานด้วยความไม่เคารพ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีความเคารพกัน และมีนิสัยมากไปด้วยความลำเอียงในการปกครองลูกน้องและครอบครัว คือ ชอบทำตามอารมณ์ มักเลือกที่รักผลักที่ชัง* (*สำนวนของคุณครูไม่ใหญ่)ที่รักเราก็เอามา ที่ชังเราก็ผลักออกไป จึงทำให้แต่ละคนไม่สามัคคีกัน วิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้มาเกิดร่วมกันในครอบครัวเดียวกันพี่ชายกับน้องชายไม่ถูกกันก็เพราะอัธยาศัยดังกล่าว แต่ไม่ได้จองเวรกันมา

จะแก้ไขก็ต้องให้ตัวลูกเองนั่นแหละเป็นกาวใจ ให้ลูกศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม แล้วก็ค่อยๆ แนะนำกันไป ให้หมั่นฝึกยิ้มและพูดปิยวาจาแก่กัน และให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนต่างก็มีกิเลส และต่างก็ไม่ได้ศึกษาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต แต่เราสามารถแก้ได้เมื่อยังมีกายมนุษย์อยู่
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/11
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๑

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *