ทำไมสร้างวัดใหญ่

ทำไมสร้างวัดใหญ่ ก็คนมาเยอะ จึงสร้างใหญ่ เพราะความ
สงสารผู้มีบุญทั้งหลายจะต้องมาตากแดด ตากลม ตากฝน ก็เลย
สร้างอาคารแบบง่าย ๆ มีแค่หลังคา มีผนังนิดหน่อย จะได้มา
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน แล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาด
จริง ๆ แล้ว ครูไม่ใหญ่อยากอยู่เฉย ๆ จังเลย แต่พออยู่เฉย ๆ
ก็หาว่า พระขี้เกียจอีก พระบวชมาแล้ว ไม่ได้ทำอะไร พอพระจะ
ทำหน้าที่ของพระ งานของพระ ก็ว่าอีก มันเป็นอย่างนี้นะ
กว่าจะคิดโปรเจกต์ก็ยากแล้ว ออกแบบยากอีก ไปหาเงิน
มาสร้างยิ่งยาก เพราะครูไม่ใหญ่ไม่ได้ออกไปหา ลูก ๆ ออกไปหา
ทั้งนั้น ลำบากกันทุกคน แต่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
หาเงินมาก็ยาก มาสร้างก็ยากอีก ตามดูแลรักษายิ่งยาก แต่
ทั้งหมดนี้เป็นศาสนประโยชน์
ถ้าเป็นโรงเรียน ก็เป็นโรงเรียนสอนวิชชาชีวิต คล้าย ๆ กับ
ชวนคนไปสร้างโรงเรียนที่สอนวิชาชีพทางโลก เรื่องทำมาหากิน
แต่วัดคือโรงเรียนสอนศีลธรรม สอนเรื่องวัฏฏะ สอนความรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนวิชชาชีวิต หรือจะเปรียบเป็นโรง
พยาบาลก็ได้ แต่เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคกิเลสทางใจที่เกิดจาก
โลภะ โทสะ โมหะ
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

Leave a Comment

Your email address will not be published.