จะศึกษาวิชชาธรรมกายต้องมาเฉพาะที่วัดพระธรรมกายหรือ

ภิกษุ

ทำไมจะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องมาที่วัดพระ
ธรรมกาย ไม่ไปที่วัดปากน้ำต้นแหล่ง หรือว่าไปที่ลูกศิษย์
หลวงพ่อวัดปากน้ำรูปอื่น ๆ ครับ

หลวงพ่อ :

ไปที่ไหนก็ได้ที่มีความมั่นใจว่าจะได้ศึกษาวิชชา
ธรรมกาย เรามั่นใจตรงไหน เรามีความศรัทธาตรงไหน เราก็ไป
ตรงนั้น
เหมือนหลวงพ่อมีความมั่นใจที่คุณยาย หลวงพ่อก็ไปที่ยาย
ก่อนหน้านี้ก็ไปวัดอื่นมาทั่ว แล้วมาสรุปที่วัดปากน้ำ ในวัดปากน้ำ
ก็ไปทั่วหมด แล้วก็มาสรุปที่คุณยาย
ทั้ง ๆ ที่บุคลิกของท่าน ถ้าไปเทียบกับครูบาอาจารย์ต่าง ๆ
ท่านสู้เขาไม่ได้ รูปร่างท่านจะผอมบาง แต่หลวงพ่อดูหลาย ๆ อย่าง
ไม่มีใครเหมือนท่าน ดูตั้งแต่เรื่องหยาบของท่านไปก่อน เพราะคน
จะทำงานละเอียดได้ จะต้องทำงานหยาบให้ละเอียดก่อน ท่านจะ
ประณีต มีความสะอาด มีระเบียบ แสดงว่าจิตใจของท่านมีระเบียบ
มีวินัย ควบคุมตัวเองได้
ท่านจะพูดแต่พอดี พูดเป็นอรรถเป็นธรรม เรื่องอื่นไม่คุย
เลย และไม่ว่าร้ายใคร ชมก็ไม่ค่อยชม หลวงพ่อไม่เคยได้ยินยาย
ชมเลย ไม่เคยได้รับคำชมจากยาย ติท่านก็ไม่ตินะ ก็ไม่เคยโดนติ
มีแต่ได้รับคำสอน
แล้วหลวงพ่อดูสิ่งที่ท่านกระทำ ก็เห็นท่านเป็นคนเอาจริง
ทำให้ยืนยันในสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่า สิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นเรื่อง
จริง ๆ เพราะสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันนี้ ทำให้เรามองภาพในอดีตของ
ท่านได้ชัดเจน
แล้วดูดวงตาของท่าน ดวงตาที่สุกใส ลึก เด็ดเดี่ยว เป็นคน
เอาจริงเอาจัง รับฟังสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นอรรถเป็นธรรมทุกอย่าง
แล้วคุณยายท่านไม่รู้หนังสือเลยนะ แต่ท่านตอบคำถามหลวงพ่อ
ได้ทุกเรื่อง บางทีไม่ได้ถาม ท่านยังตอบให้อีก สอนทีสอนลึก
และสอนข้ามชาติ ก็ไม่เคยเจอใครสอนข้ามชาติ ถ้าไม่ยอมตรงนี้
ก็ไม่รู้จะไปยอมตรงไหน เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยเลือกท่านเป็น
ครูบาอาจารย์ ทั้ง ๆ ที่บุคลิกภายนอกของท่านสู้คนอื่นไม่ได้ แต่โดย
คะแนนรวมหลาย ๆ ด้านแล้ว ท่านเหนือกว่า
เพราะฉะนั้น เราศรัทธาที่ตรงไหน มีความมั่นใจตรงไหน ก็ไป
ตรงนั้น หลวงพ่อมีศรัทธาตรงยาย ก็เลยเลือกยาย
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.