เอาเงินที่ไหนมาสร้างวัด

ธรรมทายาทหญิง :

หลวงพ่อเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดคะ

หลวงพ่อ :

ทรัพย์มี แต่อยู่ในกระเป๋าคนอื่น ก็หาจากในกลาง
หาในธรรมะนั่นแหละ ที่หลวงพ่อกับคุณยายทำตอนนั้น เพราะ
หลวงพ่อไม่รู้จะไปหาจากที่ไหน
สมัยหนึ่งเขาเอาทุเรียนมาถวายหลวงปู่วัดปากน้ำ พวกทำ
วิชชาอยู่ในโรงงานก็อยากทานทุเรียนบ้าง คุณยายท่านก็ “หลวงพ่อ
เจ้าขา ลูกจะขออนุญาตไปฝั่งพระนคร” ปกติคุณยายไม่ได้รับ
อนุญาตให้ไปไหนเลย อยู่แต่ในโรงงานทำวิชชาอย่างเดียว หลวงปู่
วัดปากน้ำท่านถาม “จะไปทำไมล่ะ” “ลูกจะไปซื้อทุเรียน” หลวง
ปู่วัดปากน้ำบอก “ทุเรียนอยู่ในท้องมึง” คุณยายท่านก็เลยมานั่ง
เข้าที่ ก็เอาใจหยุดไป วันรุ่งขึ้น เขาเอาทุเรียนมาถวายพระวัดปากน้ำ
แล้วก็มาถวายพวกอยู่ในโรงงานทำวิชชาด้วย
สมัยก่อนวัดปากน้ำ หลวงปู่วัดปากน้ำท่านเลี้ยงพระมาก
ที่สุดในประเทศไทย ๕๐๐ กว่ารูป หลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็บอก
กับพวกทำวิชชา ในช่วงที่คุณยายรับช่วงเป็นหัวหน้าเวร “ลูกจันทร์
มึงไปตามเจ้าภาพมาเลี้ยงพระนะ ดูหม้อข้าวให้ดี” คุณยายก็ไป
ตามในที่ จะไปตามที่ไหนก็อยู่แต่ในโรงงาน ท่านก็นั่งสมาธิไป
ตามเรื่อย ๆ คนก็มาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำ ก็จะมีคนจองเป็นเจ้า
ภาพตลอด บางเดือนมีจองล่วงหน้า พอเดือนไหนจะขาด หัวหน้า
ทำครัวก็จะมาบอกพวกในโรงงาน บอกเดือนนี้ขาดไปสิบราย
ยังไม่ครบเดือนเลย วัดปากน้ำไม่ได้มีเงินเก็บ ได้มาใช้ไป หาวันต่อวัน
แค่นั้นเอง คุณยายกับทีมงานก็ช่วยกันหาในที่ แผนกครัวก็จะคอย
มารายงาน
ปัจจุบันก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน ทีนี้ถ้าลูกหญิงอยากจะทำ
พึงทำเถิด นั่งธรรมะไปเรื่อย ๆ ใจของเราก็หยุดนิ่งในจุดแห่งความ
สมปรารถนา คือ ศูนย์กลางกาย จุดที่จะดึงดูดทรัพย์หรือผู้มีบุญมา
หยาบ ๆ เราก็ชวนเขาด้วย ชักชวนคนโน้นคนนี้ เดี๋ยวก็สร้างได้
ทำอย่างนี้นะ อย่าไปหวั่นไหวว่าไม่มีเงิน หยุดเข้าไปเถอะ ให้ถูกส่วน
เดี๋ยวก็มา
ตอนสมัยที่หลวงพ่อสร้างวัด แล้วสร้างอะไรเรื่อย ๆ ก็จะมี
คนสงสัยอยู่เรื่อย ๆ ว่า วัดพระธรรมกายเอาเงินมาจากไหน จะไป
เอามาจากไหน มันผลิตเองได้เมื่อไร เงินก็อยู่ในกระเป๋าชาวบ้าน
ปากเราก็ชวนเขาไป ละเอียดเราก็เชิญ ทำทั้งหยาบ ทั้งละเอียด
อย่างนี้แหละ
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.