ถ้าคนทำบุญกับวัดพระธรรมกายมาก ๆ แล้ววัดจน ๆ ล่ะ

ภิกษุ

หลวงพ่อครับ โยมถามว่า
เวลาคนมาทำ บุญกับวัดเรามาก ๆ
แล้ววัดจน ๆ ในประเทศไทย เขาจะอยู่กันอย่างไร

หลวงพ่อ :

ก็ให้ทำตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงว่าไว้ คือ
ศรัทธามีที่ไหน เราก็ไปทำที่นั้น
ก็มี ๒ ประเภทนะ ทำเพราะสงสาร เนื่องจากวัดนั้นจน
กับทำเพราะวัดนี้ทำงาน ก็มาสนับสนุนกัน แล้วแต่รสนิยมของใคร
ถ้าสงสารก็ไปช่วยกัน
วัดพระธรรมกายไม่ใช่วัดรวยนะ แต่เป็นวัดทำงาน มาช่วยกัน
คนละเล็กละน้อยก็ทำงานกันไป ส่วนวัดที่คนไม่ค่อยเข้า มันก็
น่าคิด ทำไมเขาไม่เข้าวัด หรือไม่ค่อยมีคนไปสนับสนุนจนกระทั่ง
วัดทรุดโทรม หรือมีพระน้อย เพราะปกติคนอยากจะทำบุญ อยาก
จะได้บุญ วัดก็มีอยู่ พระก็มีอยู่ แต่ทำไมเขาไม่ไปสนับสนุน ปล่อย
ให้เป็นอย่างนั้น จนกระทั่งญาติโยมเกิดความสงสาร แต่วัดพระ
ธรรมกายเขาไม่ค่อยสงสาร เขามาเพราะจะมาเรียนธรรมะ เขาได้
ประโยชน์ เขาเลยช่วยกันสนับสนุน
บางทีก็มีคำถามต่อ ทำไมต้องมาทำเฉพาะที่วัดพระธรรมกาย
หลวงพ่อก็บอกเขาไปว่า “เพราะวัดนี้มีธรรมกาย” มันเป็นยังไง
ก็เล่าให้ฟังว่า “ธรรมกายเป็นทักขิไณยบุคคล เป็นเนื้อนาบุญ
ถึงจุดตรงนั้นได้ จะได้บุญเยอะ” ก็เห็นเขาทำทุกทีนะ
เพราะฉะนั้น ขอให้ทำเถอะ ศรัทธาเขาตั้งตรงไหนก็ทำตรงนั้น
หลวงพ่อสนับสนุนให้ทำ แต่วัดพระธรรมกายเขาทำงาน งานที่จะ
สอนคนให้เข้าถึงธรรมะในตัว เรามีเรี่ยวแรงกำลังแค่ไหนก็ทุ่มเท
สนับสนุน ช่วยกันให้เต็มกำลังไปเลย
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.