ทำไมทำบุญมากจึงได้รับพระของขวัญจากมือหลวงพ่อ

ภิกษุ

หลวงพ่อครับทำไมคนที่บริจาคมากจึงได้รับพระ
ของขวัญจากมือหลวงพ่อ ส่วนคนที่บริจาคน้อยได้รับพระ
ของขวัญจากพระอาจารย์ครับ

หลวงพ่อ :

ที่จริงอยากจะแจกด้วยมือตัวเองทั้งหมดนะ เพื่อจะได้มี
โอกาสแนะนำเขาว่า ควรทำอย่างไร แต่คนมันเยอะ เวลาน้อย ติด
ที่เวลาแค่นั้นเอง เวลาหลวงพ่อจะมอบให้ หลวงพ่อก็นึกอธิษฐาน
ขอให้พระอาจารย์ทุกรูปที่มารับพระจากมือหลวงพ่อให้เป็น
ตัวแทนช่วยไปทำหน้าที่แจกให้หน่อยเถอะ จะได้ทั่วถึง แล้วก็
ประหยัดเวลา จะได้เอาเวลาที่เหลือนั่งหลับตากันก็แค่นั้นเอง
เหตุผลไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.