ทำบุญเท่ากันแต่ได้ไม่เท่ากัน

สาธุชน :

สมมติว่า
ในกรณีคนมีเงินเพียง ๑ ล้านบาท
แล้วตัดใจทำบุญ ๑ ล้าน
กับกรณีคนมีเงิน ๑๐๐ ล้าน
ตัดใจทำบุญ ๑ ล้าน เหมือนกัน
มีปีติในการทำบุญสุด ๆ เท่ากัน
จะได้บุญแตกต่างมากน้อยกว่ากันอย่างไร

หลวงพ่อ :

ได้บุญเท่ากัน แต่คนมีเงิน ๑ ล้าน ตัดใจทำบุญ ๑ ล้าน
มักจะมีปีติมากกว่า เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า เพราะต้องเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน
ตอนเริ่มทำ มีความยินดีเท่ากัน แต่คนที่มี ๑ ล้าน ทำ ๑ ล้าน
จะมีปีติมากกว่า ปีติจนน้ำหูน้ำตาไหล นึกทีไรก็ปลื้ม นึกร้อยครั้ง
เท่า ๆ กัน แต่ปลื้มไม่เท่ากัน เพราะว่า อีกคนยังมีอีกตั้ง ๙๙ ล้าน
แต่อีกคนหมดแล้ว ล้วงลงไปในกระเป๋ามีแต่อากาศ ปีตินึกตามหลัง
จะต่างกัน บุญที่ไม่เท่ากันจะต่างกันตรงนี้
ทีนี้เวลาบุญส่งผล ถ้าปีติเท่ากัน บุญก็ส่งผลเท่ากัน แต่ถ้า
ปีติมากกว่ากัน ปลื้มมากกว่ากัน เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า
เวลาบุญส่งผลจะเร็วกว่า ต่างกันตรงช้ากับเร็ว แต่ถ้าตามระลึก
นึกถึงบุญบ่อย ๆ มากกว่ากัน ก็จะส่งผลตามจำนวนชาติที่เกิดใหม่
มากขึ้น
เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีโอกาสนึกได้มากกว่ากัน คือ คนที่ทำบุญ
ด้วยชีวิต จะแตกต่างกันตรงนี้
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

Leave a Comment

Your email address will not be published.