ยืมเงินทำบุญ

สาธุชน :

การที่ไม่มีเงินแต่อยากทำบุญมาก
และไปขอยืมเงินเขามาทำบุญ เป็นการทำถูกหรือไม่
การทำแบบนี้ บุญจะเกิดกับเราทันทีที่ทำ
หรือจะเกิดตอนที่เราใช้หนี้เขาหมดแล้ว
และสมบัติที่จะบังเกิดกับเราในกรณีนี้
จะมีเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่
ส่วนอีกกรณีหนึ่ง ที่เขาเต็มใจให้เรายืมเงินทำบุญ
แต่ภายหลังเรายังไม่มีเงินไปใช้เขาสักที
เขาก็เลยยกหนี้ให้ ทีนี้ผมสงสัยว่า
ตอนสมบัติเกิดกับเรา จะมีข้อแม้เงื่อนไขอย่างไร

หลวงพ่อ :

การที่ไม่มีเงินแต่อยากทำบุญมาก แล้วไปขอยืมเงิน
เขามาทำบุญนั้น ถือว่ายังทำไม่ถูกหลักวิชชาอย่างสมบูรณ์ เพราะ
ยังเบียดเบียนตนเองอยู่ จะถูกหลักวิชชาต้องไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น ยกเว้นเรารู้ตัวว่า เราสามารถใช้คืนเขาได้ และเราได้คืน
เขาด้วย เช่น เราไม่ได้นำเงินมาจากที่บ้าน ขอยืมคนที่มาวัดด้วยกัน
มาทำบุญก่อน กลับไปเราก็เอาไปใช้เขา อย่างนี้ก็ได้ แต่ไม่ใช่เรารู้
ว่าเราก็ไม่มีเงินใช้ แต่ก็ไปยืมเขา ถ้าขอลืมอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักวิชชา
บุญจะเกิดขึ้นทันทีที่ทำ แม้ว่าจะเป็นเงินที่เราขอยืมมา
ก็ตาม แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเรายังไม่ได้ใช้คืนเขา แต่เมื่อ
ใช้คืนเขาเมื่อใด จึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือว่าเป็นเงินของเรา
ยืมเงินเขาไปทำบุญ ถ้าไม่ใช้คืนเขา เราก็จะกลายเป็นหนี้เขา
เพราะเราทำบุญไปแล้ว บุญได้เกิดขึ้นแล้ว เวลาสมบัติเกิดขึ้นกับเรา
ก็จะมีเหตุให้ไม่ได้ใช้สมบัติ เช่น ถูกยึด ถูกจี้ ถูกปล้น น้ำท่วม
ไฟไหม้ หรือ ถูกรางวัลที่ ๑ แต่ช็อกตาย แต่ถ้าใช้คืนเขา เวลาสมบัติ
เกิดขึ้นก็สามารถใช้สมบัตินั้นได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นบุญของเรา
เขาเต็มใจให้เรายืมเงินมาทำบุญ แต่ภายหลังเราก็ไม่มีเงินใช้
คืนเขาสักที คือ เราก็อยากใช้ แต่มันก็ไม่มี เขาสงสารก็เลยยกหนี้ให้
เมื่อบุญส่งผลก็จะได้เกิดใต้ใบบุญเขา คือ จะมีกินมีใช้ก็ต้องไปเป็น
บริวารเขา
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

Leave a Comment

Your email address will not be published.