ดวงบุญต่างจากดวงแก้วอย่างไร

สาธุชน :

เรานึกถึงบุญที่ได้ทำมา
ทำไมบุญถึงกลายเป็นดวงบุญ
แล้วดวงบุญต่างกับดวงแก้วอย่างไรครับ

หลวงพ่อ :

ดวงแก้วเป็นนิมิตที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดึงใจให้หยุด
ให้นิ่ง จะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่น
ถ้าดวงธรรมก็เป็นสิ่งที่ทรงรักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ เช่น
ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบก็รักษากายมนุษย์เอาไว้
และทำไมต้องเป็นดวง เพราะว่า ดวงเป็นประดุจภาชนะ
มาตรฐานที่มั่นคง เวลาขยาย ขยายไปได้ทุกทิศทุกทาง รอบทิศ
ซ้าย ขวา หน้า หลัง ล่าง บน เราจะเห็นได้ว่า โลกก็กลม ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดาว จักรวาลก็กลม ล้วนกลมหมดเลย
เมื่อเราทำบุญ บุญธาตุก็จะถูกธรรมห่อหุ้มที่เป็นดวง
นั่นแหละ ห่อหุ้มเอาไว้ ความสุขความสำเร็จก็อยู่ในบุญธาตุ ซึ่งอยู่
ในภาชนะที่กลม ๆ
ตอนนี้เข้าใจระดับนี้ไปก่อน เล่าลึกซึ้งเดี๋ยวไม่รู้เรื่อง ถ้า
ปฏิบัติธรรม เข้าถึงธรรม จะได้คำตอบไปอีกแบบหนึ่ง แต่ไม่ได้ผิด
เพี้ยนจากนี้ คือละเอียดเข้าไปเรื่อย ๆ เอาขั้นหยาบ ๆ อย่างนี้ไป
ก่อนนะ
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

Leave a Comment

Your email address will not be published.