ดวงบุญ

สามเณร :

“บุญ” มีลักษณะอย่างไรครับ

หลวงพ่อ :

บุญมีลักษณะเป็นดวง เขาจึงเรียกว่า ดวงบุญ เป็นดวงใส ๆ
มีกระแสบุญอยู่ในนั้น เป็นธาตุสำเร็จ ให้เป็นอะไรก็ได้ เหมือนกระแส
ไฟฟ้าอยู่ในเส้นลวด เป็นอเนกประสงค์ เอาพัดลมไปเสียบก็ให้ลม เอา
ตู้เย็นไปเสียบก็เย็น เอาเตารีดไปเสียบก็ร้อน เอาหลอดไฟไปเสียบ
ก็สว่าง เป็นอัตโนมัติอย่างนี้แหละ
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.