ปล่อยไปอย่างที่ใจอยากจะเป็น

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

เมื่อฉันนั่งสมาธิไปถึงจุดหนึ่งแล้ว
ฉันกลัวที่จะให้ใจเข้าไปลึกมากไปกว่านั้น
ฉันควรจะทำอย่างไร

หลวงพ่อ :

สิ่งที่จะต้องทำคือ อย่ากลัว เรามาถูกทางแล้ว ให้ทำเฉย ๆ
อย่างเดิม เพราะยิ่งลึกเข้าไปเท่าไร จะยิ่งทำให้ใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
มีความสุขเพิ่มขึ้น มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความรักสากลคือรักสรรพสัตว์
ทั้งหลายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
เพราะฉะนั้น จงปล่อยไปเรื่อย ๆ อย่างที่ใจอยากจะ
เป็น ถ้าใจอยากจะเข้าไปข้างใน เราก็ทำเฉย ๆ ให้เป็นเรื่องของ
ประสบการณ์ภายในที่จะดำเนินต่อไป อย่าไปยับยั้ง อย่าไปปิดกั้น
อย่าไปฝืนประสบการณ์ภายใน
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.