รู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตนเอง

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ฉันชอบมองแต่ข้อเสียของตัวเอง
ซึ่งมันไม่สร้างสรรค์เลย ทำอย่างไรเราจึงจะรักตัวเองให้ได้
มากกว่านี้

หลวงพ่อ :

ก็ให้มองไปตามความเป็นจริง ความเป็นจริงของตัวเรา
มีทั้งข้อดี ข้อด้อย อันไหนที่เป็นข้อเสีย เราก็แก้ไข อันไหนข้อดีเรา
ก็ทำเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น ก็แค่นี้เอง
เราจะเห็นว่า เราแตกต่างไปจากเดิมไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
มากมาย ซึ่งนี่แหละคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เรา ผู้ที่ได้ยิน
ชื่อเสียงเราอยากจะเอาอย่างเรา สันติภาพโลกกำลังเริ่มต้นจากเรา
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.