ผมไม่อยากให้เพื่อน ๆ มองว่าผมเป็นคนแปลก ๆ

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ผมรู้นะว่า ผมเปลี่ยนไปในทางที่ดี
แต่ผมไม่อยากจะให้เพื่อน ๆ มองว่าผมแปลก ๆ

หลวงพ่อ :

เราก็ต้องแตกต่างจากเพื่อนบ้าง แต่เป็นการแปลกดี
แปลกไปในทางที่ดี ซึ่งตัวอย่างดี ๆ อย่างนี้ชาวโลกขาดแคลน
เพื่อนยังขาดแคลนความรู้ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราอาจจะ
แตกต่างจากเพื่อนไปบ้างในทางที่ดีขึ้น ซึ่งความแตกต่างนี้จะทำให้
เพื่อนดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง มีความสุข มีชีวิตชีวา เหมือนอย่างที่เรา
เป็น เราเป็นอย่างไร เขาก็จะเป็นอย่างนั้น
ส่วนการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าเป็นกิจกรรมที่ดี
มีประโยชน์ เราก็เข้าร่วมได้ปกติ อย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่เฉื่อยชา
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.