กลัวถูกจูงจมูก

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ฉันไม่อยากจะเป็นผู้ตามที่ถูกจูงจมูก
แต่ฉันอยากจะเอาคำสอนของศาสนาพุทธมาใช้
จะทำอย่างไร

หลวงพ่อ :

เราไม่ได้ถูกใครจูงจมูก แล้วก็ไม่มีใครมาจับจมูกเราจูงนะ
การที่เราอยากนำคำสอนที่ดีของทุกความเชื่อ เช่น ศาสนา
พุทธมาใช้ ก็แค่เราให้โอกาสตัวเรามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น จนพิสูจน์
ได้ว่า สิ่งที่เรียนรู้นี้มีเหตุมีผล มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเองและ
ผู้อื่นจริง ถ้าพิสูจน์ได้จริง มีประโยชน์จริง ดีจริง เราก็เอาไปใช้ได้
อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่า เราถูกจูงจมูก
ก็เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยอย่างนั้น
แหละ เพราะสิ่งนี้เป็นความรู้สากลที่ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
เหมือนทุกคนแหงนไปดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ หรือดูดวงตะวัน
ซึ่งเป็นของสากลอย่างนั้น
การที่เราศึกษาคำสอนของทุก ๆ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่ดี
ไม่ได้ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง แต่เป็นการให้โอกาส
ตัวเราเองได้มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น แล้วเราจะได้ไปทบทวนสิ่งที่เรา
ได้ศึกษาเรียนรู้ว่า สิ่งอะไรที่เรานำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์สุขต่อ
ตัวเรา ต่อผู้อื่น เราก็เอาอย่างนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราถูกจูงจมูก
เรายังไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง แต่เราจะยิ่งเป็นตัวของตัวเอง
มากขึ้น แต่ไม่ใช่ดื้อนะ คือ รู้เรื่องเหตุผล เรื่องความเป็นจริงของ
ชีวิต จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกขาดแคลน
เหตุที่โลกไม่เกิดสันติภาพ เพราะว่าการดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง
แต่ถ้าหากเราดำเนินชีวิตถูกต้อง แล้วเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับ
เพื่อนมนุษย์ ต่อไปก็จะเกิดแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนมนุษย์ที่จะ
ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมือนอย่างตัวเรา นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เลย เพราะฉะนั้นจงให้โอกาสตัวเองมาศึกษาเรียนรู้
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.