กลัวว่าจะต้องมาเป็นคนพุทธ

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ฉันไม่ได้นับถือพุทธศาสนา
เมื่อฉันนั่งสมาธิไปจนค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่
ฉันจะกลายเป็นพุทธเลยไหมคะ

หลวงพ่อ :

โปรดอย่ากลัว อย่าคิดว่าจะต้องเป็นพุทธหรือไม่เป็น
พุทธ แต่จะกลายเป็นว่า เราค้นพบความจริงแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อใด ๆ เพราะความจริงแท้มีอยู่
ภายในอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น
คำว่า “พุทธะ” แปลว่า ผู้รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ่มแจ้ง
ด้วยตัวเอง เป็นความรู้ที่เราเห็นแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเอง
เช่น เราเห็นดวงสว่างมีอยู่ในตัวของเรา เราเห็นจริง ๆ ใคร
จะมายืนยันว่า ไม่เห็น เราก็ไม่ยอมรับ เพราะเราเห็น เห็นแล้วเรามี
ความสุข และใจเราสูงส่งด้วย อย่างนี้เขาเรียกว่า “ผู้รู้” แล้วก็เรียกว่า
“ผู้ตื่น” ด้วย คือ ตื่นจากชีวิตโลกมายา ที่เหมือนที่คนนอนหลับ
แล้ว แล้วก็เป็น “ผู้เบิกบาน”
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เขาเรียกว่า พุทธะ ใครที่เป็นอย่างนี้
เขาเรียกอย่างนี้ทั้งนั้น แต่จะไม่เรียกก็ได้ จะเรียกว่า เราเป็นผู้รู้
เราเป็นผู้ตื่น เราเป็นผู้เบิกบานแล้วก็ได้ แต่ถ้าจะเรียกย่อ ๆ ก็ พุทธะ
ก็แล้วแต่เราจะเรียกยาวหรือเรียกย่อ
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.