คุณธรรมสากลหรือศีลธรรมโลกคืออะไร

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ในโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่า
“คุณธรรมสากล” หรือ “ศีลธรรมโลก” ไหม
ถ้ามี สิ่งนั้นคืออะไร

หลวงพ่อ :

คุณธรรมสากล ซึ่งเป็นศีลธรรมประจำโลกง่าย ๆ คือ
๑ เว้นจากการฆ่า ไม่ฆ่ามนุษย์ ไม่ฆ่าสัตว์ นอกจากเว้นแล้ว
ยังต้องให้ชีวิตเป็นทานด้วย ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์หรือ
สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีอายุยืนยาวต่อไป
๒ เว้นจากการลักทรัพย์ หรือเอาทรัพย์มาจากบุคคลอื่นที่
เขาไม่ให้ โดยทางมิชอบทางใดทางหนึ่ง ที่ไม่ถูกไม่ควร
๓ เว้นจากการผิดลูกเขา ผิดสามีเขา ผิดภรรยาเขา หรือ
บุตรธิดาที่ยังอยู่ในความดูแลของบิดามารดา เราอย่าไปล่วงละเมิด
หรือยินดีในเรื่องเพศที่นอกสมรส ให้ละเว้น
๔ เว้นจากคำพูดที่ไม่จริง เว้นจากการพูดโกหก พูดส่อเสียด
พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ หรือพูดให้เขาทะเลาะกัน
๕ เว้นจากการสูบเสพสิ่งมึนเมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
เสพสิ่งเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น
ข้อปฏิบัติง่าย ๆ ๕ ข้อ ซึ่งไม่ว่าใครจะมีความเชื่อแตกต่าง
กันอย่างไรก็สามารถทำได้ จะเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์
ฮินดู ซิกข์ หรือใครก็ตามสามารถทำได้ อย่างน้อย ๕ ข้อ อย่างนี้นะ
ที่จริงมีเยอะกว่านี้ ซึ่งเป็นศีลธรรมสากลโลก
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.