ใครคือผู้ค้นพบทางสายกลาง

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ใครเป็นคนค้นพบว่า
การวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
จะนำความสงบสุขมาสู่มนุษยชาติ
ทำไมศูนย์กลางกายจึงมีความสำคัญขนาดนั้น

หลวงพ่อ :

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงค้นพบทางสายกลาง
ด้วยพระองค์เอง และก็สืบทอดต่อ ๆ กันมา แต่ก็มาเลือนหาย
ในภายหลัง จนกระทั่ง ๘๐ กว่าปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงปู่
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านได้สละชีวิต
แล้วค้นพบวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมที่ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ นี้กลับคืนมาใหม่ มาสอนตัวท่าน และสอนผู้อื่น จนกระทั่ง
ถ่ายทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้
ศูนย์กลางกายมีความสำคัญมาก เพราะเป็นศูนย์กลาง
ยกตัวอย่าง การบริหารการทำงานทุกอย่างล้วนมีศูนย์กลางคอย
จัดการระบบระเบียบต่าง ๆ ทั้งนั้น เช่น สมมติเราวางของบนโต๊ะ
วางของหมิ่น ๆ ก็ไม่มั่นคง ถ้าวางกลางโต๊ะ มันก็มั่นคง ทุกอย่าง
สำคัญที่ตรงกลางทั้งนั้น ทีนี้เราอยากจะรู้ว่า สำคัญขนาดนั้นจริง
หรือ เราลองหยุดนิ่งเข้าไปตรงนั้น ประสบการณ์ภายในจะทำให้
เข้าใจดีกว่าหลวงพ่อตอบ ณ ตอนนี้ ตอบตอนนี้แค่พอเป็นแนวทาง
ให้เข้าใจเท่านั้น
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.