การแผ่เมตตาคือการหลอกตัวเองหรือไม่

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

การแผ่เมตตา
คือการหลอกตัวเองหรือเปล่า
เพราะว่าความจริง แล้วเราไม่ได้รักทุกคนขนาดนั้น

หลวงพ่อ :

เราไม่ได้หลอกตัวเอง แต่ที่เราทำอย่างนั้น เพราะเรา
กำลังสะสมความรู้สึกที่ดี ที่เราแผ่ความรักให้ทุกคน แม้เรายังไม่รัก
ทุกคนจริง ๆ แต่เรากำลังสะสมความรู้สึกที่ดี ให้ใจเราสูงส่งขึ้นไป
เรื่อย ๆ จนถึงระดับที่เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างนั้นจริง ๆ ที่สามารถ
รักทุกคนในโลกได้จริง เพราะจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้น ที่
ความรักสากลออกจากหัวใจของเราอย่างแท้จริง
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.