สังคมสงบสุขอยู่แล้วสมาธิยังจำเป็นหรือไม่

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ถ้าสังคมหนึ่งมีความสงบสุขอยู่แล้ว
สมาธิจะยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่หรือไม่ครับ

หลวงพ่อ :

สังคมที่สงบสุขก็แค่สงบสุขในระดับหนึ่ง คือในระดับ
พื้นผิว แต่ลึก ๆ ข้างในยังไม่สงบสุข เพราะเขายังไม่รู้จักว่า ที่สงบ
สุขจริง ๆ อยู่ที่ตรงไหน รู้เท่าที่เห็น เท่าที่เคยได้ยิน ได้ฟัง เท่าที่
เห็นโดยภาพรวม ๆ ดูสงบสุขดี แต่มันมีคลื่นใต้น้ำ เหมือนทะเล
ที่ดูเหมือนสงบ แต่ข้างล่างมันมีคลื่นใต้น้ำที่รุนแรงซ่อนอยู่
หมายความว่า สังคมที่สงบสุขจริง ๆ ยังไม่มี มีแต่บางคน
ในสังคมที่เข้าถึงสมาธิ ถึงความสุขภายในอย่างนี้จึงจะสงบสุขจริง
แต่ถ้าทุกคนในสังคมนั้นได้เข้าถึงสมาธิ ใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
พร้อมกันหมด อย่างนี้จึงจะเรียกว่า สังคมสงบสุขที่แท้จริง เป็น
ความสงบสุขในระดับลึกลงไปเรื่อย ๆ ส่วนที่ถามนั้นแค่ระดับพื้นผิว
สมาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้สังคมสงบสุข
อย่างแท้จริงและสมบูรณ์ทั้งในระดับพื้นผิว และในระดับลึก
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.