อยากชวนคนให้มานั่งสมาธิ

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ดิฉันจะแบ่งปันความรู้เรื่องสมาธิ
ให้กับคนที่ไม่เชื่อในการทำสมาธิได้อย่างไร

หลวงพ่อ :

ต้องบอกเขาว่า ต้องลองดู ไม่ได้เสียหายอะไร ไม่เกี่ยว
กับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อ แค่อยู่ระหว่างกลาง คือให้ทำเฉย ๆ เพราะ
ปกติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้สมาธิอยู่แล้ว ตั้งแต่การอาบน้ำ
ล้างหน้า แปรงฟัน เรียนหนังสือ หรือทำงาน ติดต่อผู้คน ในทุก ๆ
กิจกรรมการมีสมาธิย่อมดีกว่าไม่มี สมาธิจะทำให้จิตมีพลัง คำพูด
ก็มีพลัง
ความคิดต้องออกมาจากแหล่งแห่งความสุข ที่มีระบบ
ระเบียบ ความคิดก็จะถูกจัดให้มีระเบียบ คำพูดก็มีระเบียบ การ
กระทำก็มีระเบียบ ระบบระเบียบก็จะถูกถ่ายทอดออกมา ถ้า
ออกมาจากแหล่งความสุข ความคิด คำพูด การกระทำก็จะทำให้
เราเป็นสุข ผู้ที่สนทนาด้วยหรือร่วมงานด้วยก็จะมีความสุขไปด้วย
เพราะฉะนั้น เราสามารถแบ่งปันความรู้นี้ให้กับทุกคน
ไม่ว่าคนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ให้เขาอยู่ระหว่างกลาง ๆ คือ
ทำเฉย ๆ เขาไม่ได้เสียอะไร มีแต่จะได้ประสบการณ์ว่า ใจเขามีสมาธิ
หรือไม่มี หรือมีแล้วดีไหม ดีขนาดไหน จะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่
ล้วนได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น ที่เสียประโยชน์ไม่มีเลย
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.