แก้แค้นด้วยสมาธิ

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ทำไมจึงเป็นเรื่องง่าย
สำหรับหลาย ๆ คน ที่ใช้การแก้แค้นแทนการให้อภัย

หลวงพ่อ :

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
๑. ภูมิต้านทานของใจเขาอ่อนแอ พลังแห่งความดีจึง
ไม่ได้ช่อง ความรู้สึกโกรธ ความผูกโกรธ ความพยาบาทจึงได้ช่อง
เป็นแหล่งกำเนิดของความคิดที่ไม่ถูกต้อง คือ คิดที่จะทำร้ายเขา
โดยเข้าใจผิดคิดว่าการแก้แค้นหรือทำร้ายเขานั้น จะทำให้สบายใจ
แต่ความจริงแล้วไม่มีความสบายใจเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
๒. เพราะขาดความรู้ที่สมบูรณ์ในเรื่องราวความเป็นจริง
ของชีวิตว่า ทำไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในชีวิตของเขา ทั้งชีวิต
ที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้และชีวิตหลังจากตายแล้ว
๓. เขาไม่รู้วิธีที่จะทำให้ใจบริสุทธิ์ ผ่องใส จนทำให้ใจ
มีภูมิต้านทานที่สามารถเอาชนะความรู้สึกไม่ดีได้ ซึ่งสมาธิเป็น
ทางออก คือ ถ้าใจสงบนิ่งแล้วกลับเข้าไปสู่ภายใน ใจตั้งมั่นตรงนั้น
ใจจะมีภูมิต้านทาน ความสุขจะเข้ามาแทนที่อยู่ในใจ
การแก้แค้นที่ถูกหลักวิชชา คือ ต้องคลี่คลาย ต้องแก้ความ
โกรธที่ผูกไว้กับใจให้คลายออกมา ใจจะได้คลายจากความโกรธ
แล้วความสุขความสบายใจก็จะเกิดขึ้นในตอนนั้น
เมื่อเราสบายใจ ใจอยู่เหนือความรู้สึกที่จะแก้แค้น แล้วสัก
วันหนึ่งผู้ที่ทำร้ายเรา ก็จะเกิดความสำนึกผิดขึ้นมาเอง แล้วสิ่งดี ๆ
จะตอบแทนเราอย่างมากมาย อย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย
เพราะฉะนั้น สมาธิคือทางออก และเมื่อเราฝึกสมาธิมากเข้า
กระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าไปเห็นแสงสว่างภายใน เมื่อมองผ่าน
แสงสว่างภายในไปแล้ว ถึงดวงตะวันภายใน เราจะเข้าใจเรื่องราว
ความเป็นจริงของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.