สมาธิจะทำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือไม่

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

เมื่อทำสมาธิ
ใจฉันจะเป็นกลาง ๆ ไร้ความรู้สึก
ถ้าเราฝึกสมาธิไปเรื่อย ๆ
จะกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกหรือเฉื่อยชาหรือไม่คะ

หลวงพ่อ :

ถ้าฝึกสมาธิไปเรื่อย ๆ จะไร้ความรู้สึกที่ไม่ดี แต่จะมีความ
รู้สึกที่ดี คือมีความสุข มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ทุกอนุวินาที
จะไม่เฉื่อยชา แต่จะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
สมมติแต่เดิมเรามีชีวิตชีวา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พอยิ่งฝึกไป
เรื่อย ๆ เพิ่มเป็น ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลเสีย
อะไรเลย มีแต่ผลดีเพิ่มขึ้น ยกเว้นว่า เราจะปฏิเสธความรู้สึกที่ดี ๆ
นี้เท่านั้น
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.