ในหนึ่งวันควรนั่งสมาธินานแค่ไหน

38. Peace Revolution : เราควรนั่งสมาธิวันละกี่นาที
จึงจะเพียงพอต่อการเกิดสันติภาพภายในและภายนอก
หลวงพ่อ : ถ้าพูดถึงการทำสมาธิก็ต้องทำทั้งวัน ซึ่งเราฟังตอนนี้
เราอาจจะยังไม่เข้าใจ ถ้าใจยังไม่ตั้งมั่น ถ้าใจตั้งมั่น เห็นแสงสว่าง
ภายใน หรือดวงใส ๆ ภายใน ทั้งหลับตาลืมตาและในทุกอิริยาบถ
นั่ง นอน ยืน เดิน ถ้าเราทำได้อย่างนี้ เราจะเข้าใจ ถ้าทำได้อย่างนี้
จึงจะเพียงพอต่อการสร้างสันติภาพภายในและภายนอก
แต่ถ้าหากเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้ อย่างน้อยก็ควรนั่งสมาธิ
วันละ ๒ ครั้ง คือ ตอนก่อนนอน และภายหลังจากตื่นนอน
ก่อนนอน เราควรทำสมาธิเพื่อชำระล้างใจให้ใสสะอาด
หลังจากผ่านภารกิจต่าง ๆ มาตลอดทั้งวัน จนกระทั่งถึงช่วงใกล้
จะเข้านอน เราควรจะหลับอย่างเบาสบาย อยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ
อยู่ในแหล่งแห่งความสุข แห่งความบริสุทธิ์

หลังตื่นนอน ภายหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้า ใจของเรา
ที่หลับอยู่ในสมาธิ มันจะดึงความสุขนั้นออกมาด้วย ตอนตื่นนอน
เรายังไม่ได้รับอารมณ์อื่น ช่วงนี้เหมาะมากสำหรับการทำสมาธิ
เพื่อจะได้เก็บตุนความสุขจากสมาธิ กำลังใจ ดวงปัญญา หรือ
ความรอบรู้ที่ได้จากสมาธิ จะได้นำไปใช้ในเวลากลางวัน
เพราะฉะนั้น นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ถ้ามีเสริม
ตอนกลางวันด้วยยิ่งดี ยิ่งนั่งมากยิ่งดี แต่อย่างน้อยก็ขนาดนี้
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.