วิธีรักษาใจใส ๆ ให้ได้ตลอดทั้งวัน

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ทำอย่างไรจึงจะรักษาใจให้ใส
ได้ตลอดทั้งวัน แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบ
หรือยั่วยุให้โกรธ

หลวงพ่อ :

ถ้าเรารักตัวเอง อยากให้ตัวเรามีความสุข ก็ต้องรักษา
ใจให้ใส ๆ เอาไว้ สิ่งที่สำคัญคือ ต้องฝึกสมาธิบ่อย ๆ ฝึกฝนให้ใจ
หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวให้ได้ตลอดเวลา
ฝึกให้ชำนาญ ทั้งวัน ทั้งคืน ทั้งหลับ ทั้งตื่น นั่ง นอน ยืน
เดิน ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดินให้เห็น
ดวงใส ๆ หรือดวงตะวันใส ๆ อยู่กลางกายตลอดเวลา ใจจะได้อยู่
ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น ไม่ส่งออกไปข้างนอก
เมื่อไรที่เราทำได้อย่างนี้ ไม่ว่าสิ่งใดมากระทบมันก็
ไม่กระเทือนไปถึงใจ หรือใครมายั่วเย้าให้เกิดอารมณ์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เขามายั่วเย้าเรา
ให้เขาอยากจะใจใสตามเราไปด้วย

ถ้าใจเราใสอยู่ แล้วเขามาทำลาย ด้วยการมายั่วยุให้เราโกรธ
แล้วเราไปร้อนตามเขา ถ้าเป็นอย่างนี้ เราจะไปสร้างแรงบันดาลใจ
จะไปช่วยให้เขาใจใส ๆ และมีความสุขอย่างเราได้อย่างไร ดังนั้นเรา
จะเห็นได้ว่า ทำที่เรา ก็ได้ที่เพื่อน ได้ที่คนรอบข้าง ซึ่งตรงนี้ต้องฝึก
เพราะฉะนั้น ปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใส ๆ แล้ว หรือเข้าถึง
แสงสว่างภายในแล้ว ต้องหมั่นรักษาเอาไว้ ให้ชัดใสสว่างอยู่ตลอด
เวลา
ฝึกใหม่ ๆ ก็อาจจะหลุดบ้าง แต่เราฝึกบ่อย ๆ สมมติว่ามัน
ยังไม่มั่นคง เราก็ต้องตั้งหลัก ตั้งสติ อดกลั้นไว้ก่อน ถ้าอารมณ์โกรธ
จะพุ่งพรวดออกมา ให้มันอยู่ภายใน แล้วทำใจนิ่ง ๆ อารมณ์นั้นจะ
อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวก็จะดับหายไป ทำง่าย ๆ แค่นี้เอง
แล้วถ้าเราไม่เอาเรื่องเอาราว ไม่ถือสา มันก็จะเป็นลมเป็น
แล้งไป เหมือนลมที่พัดผ่านไปเฉย ๆ แล้วก็หายไป ถ้าเราถือสา
ก็เป็นเรื่องเป็นราว ตรงนี้สำคัญนะ ถ้าเรารักตัวเอง เราก็ต้องคิด
อย่างนี้ ใจเราจะได้ใส ๆ ตลอดทั้งวัน
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.