ทำอย่างไรจึงจะรักษาสมาธิไว้ได้

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

เมื่อผมกลับไปประเทศของผมแล้ว
ผมควรทำอย่างไรที่จะรักษาระดับสมาธิไว้ได้ครับ

หลวงพ่อ :

ก็ต้องทำทุกวัน ให้สม่ำเสมอ อย่าให้ขาดเลย ให้เป็น
กิจวัตรประจำวัน เหมือนเราอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน อย่างนั้น
ถ้าวันใดไม่ได้ทำ ก็ไม่เป็นไร ให้เริ่มต้นทำใหม่ อย่างง่าย ๆ จนเป็น
กิจวัตรประจำ อย่างนี้นะ
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a Comment

Your email address will not be published.