หลุมหลบภัยที่แท้จริง

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

เราจะพบสันติสุขได้อย่างไร
ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเลวร้าย

หลวงพ่อ :

ก็ต้องหาหลุมหลบภัยที่อยู่ในกลางกายของเราให้เจอ
ถ้าใจเราอยู่ตรงนั้น กลางดวงสว่าง กลางดวงใส ๆ หรือกลางอะไร
ที่เราเห็นใส ๆ สว่าง ๆ ความทุกข์ไม่มีในนั้น แม้ปัญหาข้างนอกมี
แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา เหมือนจุดเย็นกลางเตาหลอม ซึ่งเป็น
ประดุจหลุมหลบภัยอยู่กลางกายของเรา
การทำสมาธิ คือการที่เรากำลังหาหลุมหลบภัยให้กับตัวเรา
เพราะนอกหลุมมีแต่ภัยทั้งสิ้น และภัยที่แท้จริง ไม่ใช่ภัยภายนอกเลย
แต่ภัยที่แท้จริงคือ ทำไมใจเราถึงไม่หยุดสักที จึงไม่เจอหลุมหลบภัย
สักที อันนี้คือภัยที่แท้จริงและสำคัญมาก เพราะหลุมหลบภัย
ตรงนี้ ไม่เจอไม่ได้
ส่วนภัยภายนอก ฝนตก รถติด เศรษฐกิจตกต่ำ หรือภัยต่าง ๆ
ภายนอกนั้นล้วนเป็นเรื่องเล็ก ๆ ถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่กลางดวงสว่าง
ใส ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ได้ แม้มีปัญหา แต่ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะที่ตรงนั้นจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเรา
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Leave a Comment

Your email address will not be published.