สุขจากสมาธิแตกต่างจากสุขอื่นอย่างไร

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

สันติสุขภายใน
และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสมาธิ
จะเกิดจากการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่
เราสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่น
เพื่อให้ได้ผลเหมือนกันได้หรือไม่

หลวงพ่อ :

การทำกิจกรรมอย่างอื่น แล้วจะให้ได้ประโยชน์และ
สันติสุขภายในเหมือนกับการทำสมาธินั้น ไม่มี ไม่ว่าเราจะใช้
วิธีการใดก็ตาม ก็ไม่ได้ความสุขภายในเท่ากับการทำสมาธิ จะไป
เที่ยวเตร่ ไปดูทิวทัศน์ ได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจ หรือจะไปทำอะไรก็
แล้วแต่ มันได้แค่สุขหรือสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ พอเพลิน ๆ เท่านั้นเอง
หรือแม้กระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงาน การ
ศึกษาเล่าเรียน สุขก็ยังไม่ได้เท่ากับสมาธิ มันได้แค่ปลื้มเล็ก ๆ
ประเดี๋ยวเดียว แล้วก็จางหายไป
การทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้น จึงจะได้สันติสุขภายใน
ที่มั่นคง และมีปริมาณความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้จากวิธี
การอื่นได้แค่สุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ปลื้มเล็ก ๆ แล้วก็จางหายไป
ไม่ยั่งยืน
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.