สมาธิเป็นของสากล

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

Peace Revolution คือ กลุ่มเยาวชนชาวต่างชาติจากนานาประเทศ
ที่สนใจการปฏิบัติธรรม ได้เข้าร่วมโครงการ Peace Revolution
ร่วมทำกิจกรรมอย่างตลอดต่อเนื่อง
จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันในประเทศไทย
และได้มีโอกาสถามปัญหาหลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ซึ่งท่านเมตตาตอบคำถามผ่านทางจานดาวธรรม (จานดาวเทียม)
ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่อง DMC))

เยาวชนจากโครงการ Peace Revolution :

ถ้าจะทำสมาธิให้ได้ดี
เราจำเป็นต้องเป็นคนมีศาสนาหรือเชื่อมั่นในศาสนาหรือไม่

หลวงพ่อ :

ไม่จำเป็น ขอแค่ให้เป็นมนุษย์ที่ไม่บ้า ไม่สูญเสียระบบ
ประสาทการรับรู้ จะนับถืออะไรก็ได้ เพราะสมาธิเป็นของกลาง
เป็นของสากลที่ทุกคนทำได้ เหมือนลมหายใจที่ทุกคนหายใจได้
หรือเหมือนดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ที่ทุกคนเห็นได้ ไม่ว่าจะมีศาสนา
หรือไม่มีศาสนาก็ตาม
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

Leave a Comment

Your email address will not be published.