บุญเก่ากับความเพียร

ภิกษุ

การที่เราจะเข้าถึงวิชชาธรรมกาย
ระหว่างบุญที่เราสั่งสมมา
กับความเพียรที่เรากระทำอยู่นี้
อันไหนจะมีผลให้เราเข้าถึงธรรมได้ดีกว่ากัน

หลวงพ่อ :

อย่าใช้คำว่าดีกว่าเลย เพราะต้องใช้ประกอบกัน การที่
เรามาถึงจุดตรงนี้ได้ แสดงว่ากำลังบุญของเรามีมากพอแล้ว เหลือ
ความเพียรกับทำให้ถูกวิธี เราก็จะสมปรารถนา มันต้องประกอบกัน
ถ้าบุญไม่มากพอ มาไม่ถึงตรงนี้ ไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านั้น
ก็จะไปได้ยินเรื่องอื่น สนใจเรื่องอื่น เพลิน ๆ กันไป แต่เราเหมือน
มีอะไรที่เราไม่รู้มาฉุดเราเข้าสู่อีกสภาวะหนึ่ง เพราะฉะนั้นหลวงพ่อ
ขอยืนยันว่า กำลังบุญถึงจุดที่จะเป็นผลไม้ที่สุกงอม เหลือแต่
ทำวิธีการให้ถูกต้อง ความเพียรสม่ำเสมอ เดี๋ยวก็สมปรารถนา
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.