เคล็ดลับความสำเร็จของหลวงพ่อ

ภิกษุ

หลวงพ่อมีเคล็ดลับความสำเร็จในชีวิตอย่างไรครับ

หลวงพ่อ :

“หยุดเป็นตัวสำเร็จ” แต่ก็ยังไม่สำเร็จถึงจุด สำเร็จ
ไปในระดับหนึ่ง เพราะสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจทำยังไม่บรรลุเป้าหมาย
มันได้แต่สิ่งที่เราเห็นแค่นั้นเอง
สิ่งที่อยากจะทำ มันยากจังเลย คือ รวมทีมทำวิชชาซึ่ง
กระจัดกระจายกันอยู่ กำลังจะรวม แล้วถ่ายทอด แล้วทำงานเป็นทีม
ทำควบคู่กันไป แล้วอยากจะให้เขาได้พิสูจน์ ได้เป็นพยานการ
ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
และอยากให้ทุกคนในโลกได้รู้ มันยังไปไม่ถึงจุดตรงนั้น นอกจาก
ได้รู้แล้ว รวมทีมกันมุ่งไปถึงที่สุดแห่งธรรม เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างนี้ แต่มันยังไม่ถึงจุดตรงนั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้บรรลุ
เป้าหมายได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.