ความสำเร็จมีอยู่แล้วในตัว

สาธุชน :

ที่หลวงพ่อเคยพูดว่า พึงทำความสำเร็จให้เกิด
ขึ้น เพราะความสำเร็จมีอยู่แล้ว หมายความว่าอย่างไรครับ

หลวงพ่อ :

คือความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในตัวของเราหมด
เลยนะ ความเพียรก็มีอยู่ในตัว สติก็มีอยู่ในตัว ปัญญาก็มีอยู่ในตัว
ความขยันก็อยู่ในตัว แล้วแต่ว่าเราเอามาใช้แค่ไหน ถ้าเราเอามาใช้
มันก็ใช้ได้
ยกตัวอย่าง เช่น เวลาเราขี้เกียจ ถ้าเราดึงความขยันมาใช้
คือรีบทำตอนนั้นเลย ทำบ่อย ๆ จนกระทั่งเกิดความเคยชิน เดี๋ยวความ
ขยันก็จะมีอานุภาพครอบงำความเกียจคร้านในการนั่งธรรมะได้
ความสำเร็จก็เช่นเดียวกัน มันมีจุดแห่งความสำเร็จอยู่
ไม่ว่าจะทางโลกทางธรรม เป็นจุดที่สบายที่สุด ถ้าหากเราทำใจของ
เราให้สบาย ๆ มันจะไปถึงจุดตรงนั้นเอง เพราะจุดตรงนั้นเป็นจุดที่
สบาย เราจะต้องทำให้เหมือนกัน แล้วมันจะดูดเข้าไปหากัน แล้ว
ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น
ทางโลกก็เช่นเดียวกัน ความสำเร็จก็คอยเราอยู่ อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเอาชนะมัน ทำไปเรื่อย ๆ
เดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น ในกรณี
ที่เราไม่ดึงเอาความตั้งใจจริงมาใช้ คือแทนที่เราจะเดินทางต่อไป
เรากลับหยุดเสียตรงนั้น มันก็ไม่สำเร็จ ก็แค่นั้นเอง เหมือนประตู
มีอยู่ ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงประตูก็เดินไปให้ถึง แต่ถ้าเราไม่เดิน
นั่งอยู่ตรงนี้ มันก็ไปไม่ถึงสิ ก็ง่ายๆ แค่นี้
ปัญญาทุกคนก็มีอยู่ แต่ส่วนมากมักจะเขียม ๆ ใช้กัน
ประหยัดกัน ความขยันความเพียรในการนั่งก็มีอยู่ แต่เขียมจังเลย
ประหยัด กระเหม็ดกระแหม่ อดออม ไม่ค่อยเอามาใช้ แล้วก็บอก
“หลวงพ่อ ไม่เห็นสักที” ก็เพราะมัวเขียม ๆ ใช้กัน ก็แค่นั้นเอง
เงินทองประหยัดดี
แต่ปัญญา ความเพียร อย่าประหยัด
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.