เห็นภาพนอกตัวและฟุ้ง

ตำรวจ :

กราบนมัสการพระคุณเจ้า
กระผมเป็นรุ่นที่มาก่อน เมื่อปฏิบัติครั้งแรก ๆ
ภาพที่ปรากฏก็เป็นเหมือนท้องฟ้ากว้าง ๆ กลม ๆ
มีเมฆสีดำ ผ่านไปผ่านมา
สักพักสีใสสว่างขึ้น เมฆดำ ๆ ก็หายไป
แล้วปรากฏเป็นแสงสว่างเล็ก ๆ เป็นจุดเล็ก ๆ
ปรากฏขึ้นมาในบางครั้ง
แต่ว่าแวบเดียวเหมือนฟ้าแลบก็หายไป
จากนั้นภาพความกังวลต่าง ๆ ก็เข้ามา
ผมมีข้อสงสัยอยู่ ๒ ประการ
อย่างแรกคือ ภาพที่ปรากฏนั้นยังอยู่นอกกาย
เหมือนกับจะอยู่ตรงหน้า บริเวณช่องจมูกกับเพลาตา
อีกประการคือ จะมีกลวิธีอย่างไร
ที่จะไม่ให้ภาพภายนอก ความกังวลห่วงที่บ้าน ที่โรงพัก
ตามมารบกวนครับ

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48

Leave a Comment

Your email address will not be published.