เอาภาพที่เห็นเป็นนิมิตแทนได้ไหม

ตำรวจ :

กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพยิ่งครับ
ครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมได้มาอบรมฝึกสมาธิ
ความรู้สึกเริ่มแรก รู้สึกว่าได้ผ่อนคลาย
ลดความเครียด มีความสบาย
และมีภาพในอดีตผ่านมาเรื่อย ๆ ก็ลองจับภาพดู
ผมสงสัยว่าภาพนั้นเราจะใช้ยึดแทนนิมิตดวงแก้วได้ไหมครับ

หลวงพ่อ :

ได้ แต่ต้องรู้จักวิธีดู จะเป็นภาพคน สัตว์ สิ่งของ
ถ้าเราดูเฉย ๆ โดยไม่คิดอะไรเลย ดูสักแต่ว่าดู ดูมันไปอย่างนั้น
เหมือนคนนั่งริมฝั่งแม่น้ำ เห็นอะไรผ่าน ๆ มา เรือบ้าง สวะบ้าง
คนว่ายน้ำบ้าง หมาเน่าลอยมาบ้าง เราก็ดูมันไปเฉย ๆ ไม่ต้องคิด
อะไรเลย ในที่สุดภาพเหล่านั้นก็จะหมดไป จะเหลือภาพสุดท้าย
คือ ดวงใส ๆ นั่นคือภาพสุดท้าย จะเกิดขึ้นมาเองเลย
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.