เดินจงกรม

ตำรวจ :

ที่นี่มีการเดินจงกรมไหมครับ

หลวงพ่อ :

เดินจงกรม ก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถในการทำ สมาธิ
เท่านั้นเอง ขณะเดินก็ฝึกสติให้อยู่กับตัวไปด้วย ของเราจริง ๆ แล้ว
ต้องทำทุกอิริยาบถทั้งนั่งนอนยืนเดิน แต่เราเดินแบบธรรมดาไม่ได้
กำหนดกฎเกณฑ์ว่า จะต้องเป็นท่านั้น ท่านี้ แต่เดินธรรมดา แล้ว
ภาวนาไปเรื่อย ๆ จิตก็รวมลงได้เหมือนกัน
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.