วิธีรักษาใจหลังจบการอบรม

ธรรมทายาทหญิง :

เมื่อลูกออกจากการอบรมไปแล้ว
นอกจากรักษาศีลและมาวัดสม่ำเสมอแล้ว
จะมีวิธีการรักษาใจอย่างไรคะ

หลวงพ่อ :

ต้องฝึก ต้องให้มีฉันทะ มีความรักในการปฏิบัติธรรม
แล้วก็ให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมว่า ทางนี้เป็นทางเดียว
เท่านั้นที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์ แล้วหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ไม่มีวิธี
อื่นใดเลย
หมั่นนั่งทุกวันจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเหมือนอาบน้ำ
ล้างหน้า แปรงฟัน อีกหน่อยเราก็จะนั่งได้โดยที่เราไม่ต้องฝืน
เป็นธรรมชาติ เป็นอัตโนมัติเลย แล้วก็มีความสุขกับการนั่ง การนั่ง
ทุกครั้งถ้าหากใจหยุดนิ่งมีความสุข ต่อไปก็จะอยากนั่งด้วยตัวเอง
ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องพยายาม อย่างนี้ความสม่ำเสมอก็จะเกิดขึ้น
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๐๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.