“จริงเท่าชีวิต” หมายความว่าอย่างไร

ธรรมทายาทหญิง :

คำว่า “จริงเท่าชีวิต” ในนัยของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
มีความหมายว่าอย่างไร
หมายความว่า เราต้องนั่งจนกว่าจะเห็นธรรม
ถึงจะเลิกนั่งหรือเปล่าเจ้าคะ

หลวงพ่อ :

นั่นสำหรับผู้มีบารมีแก่แบบพระโพธิสัตว์ เป็นอย่างนั้น
ซึ่งก็หายาก ไม่ใช่หาง่ายหรอก จริงของท่านจริงแบบพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ตัดสินใจว่า ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าหนทางพ้นทุกข์
เพราะฉะนั้นท่านจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว ทำหยุดนิ่งอย่างเดียว
ถ้าไม่พบหนทางก็ปล่อยชีวิตเลย สำหรับผู้มีบารมีมากนะ
แต่สำหรับเรา ให้จริงในระดับที่ผ่อนมาหน่อยหนึ่ง คือ
ทำทุกวันทุกคืน ทำจริง ๆ จัง ๆ ไม่ใช่ว่า ทำ ๑ วัน หยุดไป ๕ วัน
ทำ ๕ วัน หยุด ๑ เดือน ทำ ๑ เดือน หยุดไป ๕ เดือน อย่างนี้
ไม่จริง แต่ถ้าทำทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ อย่างนี้จริงในระดับที่ผ่อน
ลงมา
จริงแบบปล่อยชีวิตนั่นพระบรมโพธิสัตว์ ถ้าจริงแบบผ่อน ๆ
ลงมาทำสม่ำเสมอทุกวัน เขาเรียกว่า จริงแบบพระโพธิสัตว์ ถ้า
พระบรมโพธิสัตว์ก็ยิ่งไปกว่านั้น
เพราะฉะนั้น ของเราเอาแค่ทำสม่ำเสมอทุกวัน อย่างมีสติ
สบาย แล้วก็สังเกตดูว่า เราทำถูกวิธีไหม อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.