ทำไมคนนั่งสมาธิดีมีใบหน้าผ่องใส

ธรรมทายาทหญิง :

ทำไมคนที่นั่งธรรมะดี ๆ ถึงมีหน้าตาที่ผ่องใส
เกี่ยวข้องกับระบบสรีระของร่างกายอย่างไรเจ้าคะ

หลวงพ่อ :

กายและใจสัมพันธ์กัน พอใจสะอาด มันก็ขยายไปสู่
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ความบริสุทธิ์ก็แผ่ซ่าน กลั่นธาตุ
หยาบในตัวให้ผ่องใสตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม
ใจหยุดนิ่งอยู่ภายในห้องศูนย์กลางกาย เป็นวิธีการเสริมสวยที่ดี
ที่สุดเลย พอใจใสบริสุทธิ์ ธาตุในตัวก็กลั่นบริสุทธิ์ ร่างกายจะหลั่ง
สารที่บริสุทธิ์ออกมา ทำให้เหมือนมีรัศมีอยู่ในตัว มีความผ่องใส
เหมือนมีนวลใบตอง นวลผักคะน้า เป็นยองใย ถ้าบริสุทธิ์มาก
ก็เหมือนมีแสงออกจากตัวเรือง ๆ เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ
ที่มีขอบรัศมีนวล ๆ กระจ่าง ถ้าบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นก็มีแสงออกมา
เลย นั่นล่ะที่เสริมสวยในศูนย์กลางกาย
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.