สมาธิช่วยให้การเรียนดีขึ้น

ธรรมทายาทหญิง :

เราจะมีวิธีนำ สมาธิ
ไปช่วยให้การเรียนดีขึ้นได้อย่างไร

หลวงพ่อ :

นั่งสมาธิก่อนจนกระทั่งใจเป็นหนึ่ง ตอนที่ใจเป็นหนึ่ง
จะมีความสุข สบาย ใจจะเกลี้ยงเกลา ใจประกอบไปด้วย เห็น จำ
คิด รู้ ๔ อย่าง รวมหยุด เรียกว่า ใจ
เมื่อใจสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส การจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใด
ก็จะเห็นชัดเจน จำได้แม่น คิดอะไรก็คล่อง รู้อะไรได้แจ่มแจ้ง
เพราะฉะนั้นความรู้สึกเกียจคร้าน ไม่อยากเรียนหนังสือจะหมดไป
จะขยัน นั่งสมาธิทุกวันก่อนดูหนังสือ แล้วจะดี ให้ทำอย่างนั้นนะ
* ธรรมทายาทหญิง (โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง ภาคฤดูร้อน)
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
คำตอบคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม ๑
https://www.dhamma01.com/book/48
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.