วันอาสาฬหบูชา 6/7/52

อรรถกโถจารย์ วันพระจันทร์เต็มดวง เทวดารอคอยคำสอน 1 พุทธันดร ธรรมธาตุเกิดโกลาหล พระพุทธองค์ตรวจข่ายพระญาน ปัญจวัคคีย์ผู้พยากรณ์ รอคอย อุปัฎฐาก เจ้าชายสิทธัตถะ

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.