ศึกษาความรู้จากการหยุดในหยุด 18-2-55 (02:28)

ในเพศสมณะ ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด น่าศึกษาเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นเลย ต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรมจึงจะจบ ไม่ว่าจะเป็นที่สุดของกุศลาธรรมา อกุศลาธรรมา อัพยากตาธรรมา ระหว่างทางมีสิ่งที่น่าเรียนรู้ทั้งสิ้นเลย

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.