อย่าประมาทในการปฎิบัติธรรม เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย 19/8/50 (07:48)

การประกอบความเพียร เราต้องสม่ำเสมอ ในทุกสถานการณ์ของชีวิตเราสามารถปฎิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ หาที่พึ่งในตัวได้ …ช่วงวิกฤตของชีวิตเครื่องบินจะตก ทุกคนรวมทั้งกัปตันขวัญเสียกันแล้ว เตรียมตัวตายกันแล้ว เพื่อนนักเรียนอนุบาลของเราใช้เวลาไม่กี่นาที…เธอหาหลุมหลบภัย ด้วยการหยุดใจเข้าสู่ภายใน…ใจก็หยุดนิ่งได้…ใจที่ใสแล้วมีความสุขภายในตั้งมั่น สงัดจากกามและอกุศลธรรมใดๆ จะเป็นใจที่มีระบบ มีระเบียบ จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดที่ดี คำพูดที่ดีและการกระทำที่ดี ผลที่ดีๆก็จะติดตามมาด้วย

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.