พระธรรมกายคืออะไร

ธรรมทายาทหญิง : หลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกเข้าอบรมภายหลัง ยังไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมกาย ลูกเข้าใจว่า พระธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของเรา เป็นจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของเราใช่หรือไม่ค่ะ
คุณครูไม่ใหญ่ :
พระธรรมกายเป็นกายที่บริสุทธิ์ ประกอบไปด้วยธรรมล้วน ๆ เป็นความบริสุทธิ์ล้วน ๆ ความบริสุทธิ์ของธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มารวมกันเกิดเป็นกายธรรม ที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรา เป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าไปถึง เป็นกายของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว
เป็นผู้รู้ คือ เราไม่เคยรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตเรา พอเราเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านแล้วเราก็จะรู้แจ้งขึ้น
เป็นผู้ตื่น คือ ตื่นมาสู่โลกของความเป็นจริง ไม่หลับด้วยกิเลส เหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปสู่โลกมายาที่ไม่จริง
เป็นผู้เบิกบานแล้ว ถ้าหากเราเข้าไปถึงจุดนั้น เราก็จะมีความสุขเป็นนิจตลอดเวลาเลย
การเข้าถึงพระธรรมกายภายใน คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม และเป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตมนุษย์ เราจะต้องเข้าไปให้ถึงให้ได้ เมื่อเข้าถึงได้แล้ว ชีวิตของเราก็จะมีความสุข มีความรู้แจ้งภายใน มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีกำลังใจในการสร้างความดี และสามารถเป็นผู้ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับโลกได้ ด้วยการชวนให้คนอื่นได้เข้าถึงธรรม พระธรรมกายให้หมายเอาอย่างนี้นะ
พระธรรมกายมีอยู่ในตัวของเรา และของมนุษย์ทุกคนในโลก เป็นกายที่ละเอียดที่สุด มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จับต้องไม่ได้ด้วยมือ แต่มีอยู่จริง เข้าถึงได้ เมื่อใจของเรามีความละเอียดเท่ากับความละเอียดของท่าน เหมือนกับเครื่องส่งเครื่องรับทีวีอย่างนั้น พอถูกส่วนก็เห็นได้

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

https://dhamma01.blogspot.com/2020/10/blog-post_17.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.