อุบาสก อุบาสิกา ถ้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมกายอรหัต เราจะเรียกท่านผู้นั้นว่าอะไร?

คำถาม:
มีผู้สงสัยว่า อุบาสก อุบาสิกา ถ้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมกายอรหัต เราจะเรียกท่านผู้นั้นว่าอะไร?

คำตอบ: 
อุบาสก อุบาสิกา เมื่อปฏิบัติธรรมจดหมดกิเลสจริงๆ ก็เรียกได้อย่างเดียวกันกับพระภิกษุที่หมดกิเลสนั่นแหล่ะ คือ “พระ”

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.