สมาธิช่วยทำให้ความจำดีได้จริงหรือ

คำถาม: 
ถ้าต้องการอ่านหนังสือ หรือพิจารณาเรื่องราวอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความจำที่ดี และความเข้าใจที่ถูกต้อง จะนำวิธีการทำสมาธิแบบวิชชาธรรมกายมาใช้ได้ไหมคะ?

คำตอบ: 
ได้สิ หลวงพ่อเคยพูดเรื่องธาตุมาแล้วว่า คนเราจะจำได้ดีต่อเมื่อธาตุในตัวบริสุทธิ์ ไม่แปรปรวน ฉะนั้นพอรักษาศีลมากเข้า นั่งสมาธิมากเข้า ธาตุในตัวจะบริสุทธิ์ไปตามลำดับ
        ธาตุจำ หรือภาษาพระว่าสัญญาในตัว ก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เราจึงสามารถจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีด้วย เหมือนผ้าขาวสะอาด เมื่อเขียนอักษรอะไรลงไปก็ชัดเจน ไม่มีรอยด่างมาแทรกให้อักษรเลอะเลือน ซึ่งเป็นไปตามเหตุตามผลนะ 

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.