นั่งสมาธิแล้วเจอเสียงรบกวนต่างๆ ควรทำอย่างไรดี

คำถาม: 
การนั่งสมาธิ หากเจอปัญหา เช่น เสียงรบกวนต่างๆ ทำให้ใจฟุ้งซ่าน จะแก้ไขอย่างไรดีครับ ?

คำตอบ:  
ขอให้ใช้สโลแกน หรือถือคติสั้นๆ ว่า
        ๑. หลบ
        ๒. ทน
        ๓. ไม่โต้ตอบ ถือว่าเป็น “กรรมเก่า”
        ก็อยู่ในความพิจารณาว่าเราอยู่ในโลกที่ต้องทนอย่างนี้ เราเองก็จงระมัดระวัง ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขา ถ้าเราเคยรบกวนเขามาเหมือนกัน ก็จงพิจารณาทำตัวเป็น “เสือสำนึกบาป” ว่าเราคงเคยรบกวนคนอื่นเขามาเหมือนกัน
        เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ความอดทน คือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง คือให้อดทน แล้วใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขกันต่อไป
        ถ้าขาดความอดทน เรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูด เพราะถึงจะมีปัญญาขนาดไหน เขาก็ไม่สามารถใช้ปัญญาได้หรอกนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.