เหตุที่เกิดมาเป็นคนพิการ

คำถาม: 
มีเพื่อนเชื่อเรื่องศาสนาหลายอย่างต่างๆ กัน บางคนเชื่อว่าคนที่เกิดมาพิการเป็นผลของกรรมที่มา คือโทษว่าเป็นกรรมเก่า แต่บางคนคิดว่าถ้าโทษว่าเป็นกรรมเก่า แล้วจะทำให้คนพิการไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้เอาชนะความพิการ ขอถามว่าจะเชื่ออย่างไรดีครับ?

คำตอบ: 
เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการจับแง่คิดของแต่ละคน ขณะที่พูดกันว่ากรรมๆ เขายังไม่แยกประเด็นออกให้ชัดเจน เป็นต้นว่า ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์มา แกก็กินเหล้าสูบบุหรี่ทุกวัน เมื่อสูบบุหรี่ทุกวัน แน่นอนคุณแม่ย่อมจะต้องมีสุขภาพไม่ดี ลูกก็ต้องอ่อนแอ เพราะเมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์
        ด้วยกรรมคือการกระทำของคุณแม่อย่างนี้ ลูกที่คลอดออกมาก็ต้องรับผลของการกระทำ คือไม่แข็งแรง
ถามว่ากรรมไม่ดีนี้คุณแม่ทำแต่ทำไมลูกต้องมารับผล ก็ไหนกฎแห่งกรรมบอกว่าใครทำใครได้
เรามาดูผลของกรรมขั้นต้นก่อนว่าใครได้รับ
คุณแม่มอมเมาตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ได้รับก่อน คือสุขภาพของตัวเองแย่ลงๆ ทุกวัน
ต่อมาคุณแม่ก็ต้องสะท้านใจ เสียใจ เมื่อลูกออกมาพิการ นี่คือผลกรรมที่แม่ก่อและได้รับเอง
        เมื่อเป็นกรรมช่วงใกล้ เราก็พอจะมองออก แต่กรณีนี้กรรมจริงๆ ที่ผลของกรรมที่ส่งผลมานั้นทิ้งช่วงนานจนเราดูกันไม่ออก เช่น การเกิดของคนเรา มนุษย์ในปัจจุบันรู้ไม่ชัดเจน เรารู้กันเพียงว่าไข่ของแม่ผสมกับเชื้อของพ่อแล้วเกิดมาเป็นคน วิชาการแพทย์สมัยปัจจุบัน รู้แค่นี้
แต่พระพุทธองค์ทรงรู้ลึกซึ้งมากกว่า เพราทรงมีญาณทัสสนะ คือรู้เห็นการไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลก ท่านบอกว่าเชื้อของของพ่อผสมกับไข่ของแม่จริง
แต่ต้องมีอีกอย่างเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย เรียกว่า ปฏิสนธิวิญญาณ
ถ้าปฏิสนธิวิญญาณไม่เข้ามา ไข่ที่ผสมแล้วนั้นก็จะฝ่อ
แต่ว่าถ้ามีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามา ไข่นั้นจึงจะเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา

        พระพุทธองค์ได้ทรงพบความจริงที่ครบขั้นตอนละเอียด ชนิดที่เรียกว่า ยังมีอีกนานกว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นพบ ทั้งๆ ที่มันเป็นหลักเดียวกัน
นักวิทยาศาสตร์ยุคนี้ได้อธิบายขบวนการเกิดว่า ไข่ที่ผสมติดต้องมีลักษณะที่เรียกว่า Selective คือ คัดมาพอเหมาะกันแล้วทั้งเชื้อของพ่อและไข่ของแม่ เด็กจึงเกิดมาได้

        ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายกระบวนการเกิดไว้ว่า ถ้าปฏิสนวิญญาณที่เข้ามามีกำลังบุญพอเหมาะกับพ่อและแม่วิญญาณนั้นก็เกิดได้ ถ้ามีไม่พอเหมาะกันก็เข้าไม่ได้ ต่างคนต่างคัดเลือกกันเหมือนคนดีเลือกคบคนดี

        ในกรณีของคุณแม่คนนี้ตอนปฏิสนธิวิญญาณจะมาเข้า เนื่องจากคุณแม่อ่อนแอเพราะดื่มสุรา ดังนั้นปฏิสนธิวิญญาณที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นประเภทมีเวรสุราข้ามชาติเหมือนกับแม่คนนี้ จึงจะเข้าได้
ส่วนปฏิสนธิวิญญาณที่ดีมีคุณภาพดี เขาก็จะไม่มาเข้าด้วยหรอกนะ ธาตุธรรมมันไม่ตรงกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ เหมือนแม่เหล็กก็จะดึงดูดแต่เหล็กส่วนน้ำกับน้ำมันจะให้ผสมเข้า ก็คงเข้ากันไม่ได้
ถ้าจะพูดอีกที แม่คนนี้ถ้าตายไปแล้วถึงคราวจะเกิดใหม่ แกทำตัวของตัวเองให้อ่อนแออยู่อย่างนี้ ภพต่อไปเวลาจะเกิดก็จะต้องไปเจอแม่ที่มีไข่ผสมที่อ่อนแออีก
        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็น พระอรหันต์ก็เห็น ผู้ปฏิบัติธรรมก็พอจะมองเห็นว่า เพราะกรรมของแต่ละคนนั่นเองที่ส่งผลมา
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลูกพิการที่เกิดจากมารดาขี้เมา เกิดจากกรรมอะไร ก็ตอบได้ว่าเกิดจากกรรมที่เหมือนกับแม่ของตัวเองนั่นแหล่ะ

        เพราะฉะนั้น คนพิการเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไร ตอบว่าชาตินี้ก็อย่าขี้เมาอีก ให้เป็นคนพิการชาติสุดท้าย ตั้งใจทำความดีให้เต็มที่ แล้วชาติต่อไปจะได้สิ้นทุกข์
นี่ถ้าได้คิดอย่างนี้ทำไมเขาจะไม่มีกำลังใจ ก็ต้องบอกว่าให้ฝึกหัดจับแง่คิดมุมมองให้ถูก คิดในเชิงสร้างสรรค์ไว้ให้มากๆ แล้วจะได้ดีนะ

        หลวงพ่อได้ค้นเรื่องนี้มามาก เพราะเมื่อก่อนก็ขี้เมาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเชื่อเรื่องกรรมนั้นถูกต้อง แต่ต้องเชื่อแบบมีเหตุผล
สิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์ เราเชื่อเพราะเราได้ใช้สติปัญญาตรองตามแล้ว อย่างนี้เรียกว่าเชื่ออย่างมีเหตุผล พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ
แต่ถ้าเราเชื่อเพราะเห็นว่าเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ ไม่ได้เชื่อเพราะเราได้ตรองแล้ว นี่เรียกว่างมงาย
        ส่วนสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงเทศน์แล้วเราปฏิเสธ ไม่ยอมเชื่อ โดยที่ยังไม่ได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง เขาเรียกว่าดื้อนะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.