สัตว์ในโลกนี้เกิดมาจากไหน

คำถาม: 
ในโลกนี้ทำไมจึงมีสัตว์ต่างๆ มากมาย มันเกิดมาได้อย่างไรคะ ?

คำตอบ: 
สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ จริงๆ แล้วแต่เดิมนั้น หรือชาติในอดีตมันก็เป็นคนอย่างกับพวกเรานี่แหละ แต่มันก่อเวรเอาไว้มาก อำนาจบาปจึงบีบคั้นจนกระทั่งรูปของมันวิปริตไปจากคน กลายเป็นสัตว์
        อำนาจกรรมนี้ร้ายนัก บางคนมีเศษกรรมเพียงเล็กน้อย ได้เกิดมาเป็นคน แต่เศษกรรมก็สามารถบีบคั้นให้กลายสภาพเป็นคนพิการ ตาบอด หูหนวกได้ ถ้าหนักข้อเข้าก็อาจถึงขั้นเป็นคนใบ้ บ้า ปัญญาอ่อนไป ส่วนพวกที่กรรมหนักๆ น่ะ มันบีบคั้นเอาจนกระทั่งรูปร่างของมันวิปริตไปจากคน กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลย นี่อำนาจกรรม มันบีบคั้นได้อย่างนี้
        เมื่อใดอำนาจบาปกรรมที่บีบคั้นคลายตัวลงแล้ว จากสัตว์เดรัจฉาน ก็กลับมาเกิดเป็นคน เมื่อได้รูปร่างเป็นคนแล้ว ถ้าตั้งใจทำความดี หมั่นสะสมบุญเรื่อยไป ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ จนกระทั่งวันใดวันหนึ่งบุญเต็มที่ถูกส่วนเข้า ก็เข้าถึงธรรมกาย อาศัยธรรมกายนั้นมาพิจารณาอริยสัจ ๔ จนรู้แจ้งถึงขั้นตรัสรู้ธรรม ก็หมดกิเลสเข้าพระนิพพานไปด้วยกันนั่นแหละ
        ที่คุณหนูสงสัยว่าทำไมจึงมีสัตว์มากนัก ตอบว่า เพราะในอดีตชาติมีคนทำบาปมากมาย บาปได้บีบคั้นให้เขาต้องมาเกิดในรูปร่างเป็นสัตว์สารพัดชนิด ถ้ายังไม่เลิกทำบาปกัน สัตว์เดรัจฉานจะยิ่งมากกว่านี้

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.