คนขายเหล้าจะได้บาปอย่างไร

คำถาม: 
คนขายเหล้าจะได้รับผลบาปอย่างไรครับ?

คำตอบ: 
คนที่ค้าขายเหล้าจะมีเวรติดตัวไปว่า เกิดกี่ภพกี่ชาติ แม้แต่ชาตินี้หากตกทุกข์ได้ยากแล้ว จะไม่มีคนสงสาร เพราะตัวไม่เคยให้ความสงสารใครเลย รู้อยู่ว่า “เหล้า” คนกินเข้าไปแล้วทั้งเสียทรัพย์ เสียสติ เสียผู้เสียคน เสียชื่อเสียง เสียหมดทุกอย่าง แต่เขาเป็นแก่ได้ เขาก็เลยขายเหล้า เขาขาดเมตตาจิตอย่างแรง
        เพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อไร อย่างหวังเลยว่า จะมีใครมาช่วยเหลือ โบราณท่านว่า “ทำคุณกับใครไม่ขึ้น” เพราะพื้นใจเขาขาดความเมตตาอยู่แล้ว ผลกรรมในชาตินี้คือคนดีๆ เขาไม่อยากมาคบด้วย ที่จะมาคบมีแต่พวกขี้เมา คนที่กิตติศัพท์ชื่อเสียงดีๆ ไม่มีมาคบค้าสมาคมด้วย เพราะเขาไม่อยากเสียชื่อเสียง มีแต่คนที่ชื่อเสียๆ มาคบ
        เพราะฉะนั้น ลูกเอ๊ย..ใครขายเหล้าอยู่ รู้ตัวแล้ว เลิกเสียนะ ไม่อย่างนั้นใจเราจะคิดไม่ดี คิดแต่จะให้คนเมาเท่านั้น คนเราถ้าคิดแต่จะให้ชาวบ้านเมามายขาดสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อย่างที่เรียกว่า “คิดชั่วเป็นปกติ” เป็นคนพาลนะลูก เลิกเสียเถอะ
        นอกจากนี้การขายเหล้ายังจัดอยู่ในมิจฉาวณิชชา ๕ อย่าง ที่พระพุทธองค์ทรงห้ามอีกด้วย

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.