พระสารีบุตรประกอบเหตุอะไรไว้ถึงมีปัญญามาก

คำถาม: 
พระสารีบุตรประกอบเหตุอะไรไว้ถึงมีปัญญามาก ครับ? 

คำตอบ: 
ท่านคบบัณฑิตมาตลอดทุกชาติ คนพาลท่านไม่คบ เพื่อนชนิดที่ชวนกินเหล้า เล่นการพนัน เข้าคลับ ท่านไม่เอา ท่านมีแต่จะคบเพื่อนที่ชวนกันศึกษาธรรมะชวนกันปฏิบัติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วเวลาทำบุญท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานของท่านด้วยว่า เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติขอให้มีปัญญาถึงที่สุด จนกระทั่งได้มาเป็นพระสารีบุตรในชาติสุดท้าย
        คนเราควรตั้งเป้าไว้สูงๆ ก่อน เช่น ขอไปเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์ ถ้าไม่ไหวได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังดี เป็นพระปัจเจกฯไม่ไหว ก็เป็นพระอรหันต์ธรรมดา ขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ธรรมดาไม่ได้ ขอเป็นอุบาสกเถอะ ตั้งเป้าให้สูงสุด ไม่ไหวมันก็ลดลงมาเอง ตั้งเป้าไว้ต่ำๆ โอกาสจะสำเร็จประโยชน์ในระดับสูง ก็เป็นไปได้ยาก

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.