เหตุของการเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

คำถาม: 
การที่คนเราเกิดเป็นชายหรือเป็นหญิงนั้น เขาทำบุญมาต่างกันอย่างไร ?

คำตอบ: 
ที่เกิดมาเป็นชาย ก็เพราะรักษาศีลข้อ ๓ มาดี คือไม่เจ้าชู้ ไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ส่วนที่เป็นหญิง การทำบุญด้านอื่นก็อาจจะเหมือนกับผู้ชาย แต่ ขอให้ทราบเอาไว้ว่า ในอดีตชาติเคยผิดศีลกาเมฯ ขณะนี้กำลังชดใช้กรรมที่เกิดจากเศษเวรผิดศีลกาเมฯ อยู่
กรรมที่ทำให้คนเรานั้นเกิดเป็นชายหรือหญิง
กรรมที่ทำให้คนเรานั้นเกิดเป็นชายหรือหญิง
        เพราะฉะนั้น นับแต่นี้ไปให้ตั้งใจรักษาศีลของตัวให้ดี โดยเฉพาะศีลข้อ ๓ ต้องรักษาให้ดีเยี่ยมเลย ชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้าจะได้กลับมาเกิดเป็นชาย แต่ถ้าขณะเป็นหญิงยังไปผิดศีลข้อ ๓ เข้าอีก เช่น นอกใจสามีของตัว ถ้าอย่างนั้นจะยิ่งหนักข้อไปอีก โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นผู้ชายยิ่งยากแสนยาก

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.